HİZMETLERİMİZ / KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ / Katı Atık Bertaraf Tesisleri

Evsel ve endüstriyel katı atıkların bertarafı çağımızın en önemli çevre sorunlarından birisi haline gelmiştir. Gerek yer üstü gerekse yer altı su kaynaklarının atıklardan zarar görmemesi için düzenli depolama sahalarının kurulması gerekmektedir. Bu tür depolama sahalarının özelliği, yer altı kaynaklarına herhangi bir kirleticinin karışmasını önlemek için, membran gibi çeşitli teknolojilerle zemin geçirimsizliğinin sağlanmasıdır.

Bunun yanında çeşitli projelerde başarılı uygulama örnekleri görülen, ayrıştırma tesisleri sayesinde, hem kağıt, cam, plastik, metal gibi geri dönüşümü mümkün olan atıklar üretime geri kazandırılmakta hem de atık depolama sahalarının optimum kullanım ömrü uzatılmaktadır.

Depolama sahalarında çözülmesi gereken diğer iki sorun da, depolama alanının organik yükünden kaynaklanan sızıntı suyu ve organik bozuşmadan meydana gelen atık gazdır. Ancak, uygun teknolojik çözümlerle her iki kaynaktan da enerji elde etmek ve bu enerjiyi tüketime sunmak mümkündür.