HİZMETLERİMİZ / SU ARITMA TESİSLERİ / Kentsel Su Arıtma Tesisleri

Köy, kasaba, şehir gibi kalabalık yerleşim birimlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak için inşa edilen sistemlerdir. Tesisler doğal olarak uygun bir yerüstü su kaynağının (dere, nehir, göl, baraj vs.) yakınına kurulur. Bu tip sistemlerde temel olarak şu işlemler uygulanır: havalandırma, ön klorlama, pıhtılaştırma, yumaklaştırma, çöktürme, filtrasyon ve son klorlama. Atıksu arıtma sistemlerinden farklı olarak, içme suyu arıtma sistemleri 7 gün 24 saat laboratuar ölçekli kontrol edilmek zorundadır. Bu nedenle, bu sistemlerin gerek tasarımları gerekse işletme süreçleri zordur.