HİZMETLERİMİZ / ATIKSU ARITMA TESİSLERİ / Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri

KumKim® modelimiz, fabrikalardan ve imalathanelerden kaynaklanan endüstriyel atıksuların bertarafında kullanılan verimli, etkili ve esnek bir tasarımdır.

Endüstrilerde, atıksu karakteri genellikle gün içinde üretimden kaynaklanan parametrelerden dolayı, hem atıksu karakteri olarak hem de atıksu miktarı olarak değişiklik göstermektedir. Hem bu değişimleri gün içinde dengelemek hem de bu değişkenliğe rağmen mümkün olan en az operatör gereksinimi ile atıksuyun bertarafı için bu sistem tasarlanmıştır.

Endüstriyel işletmelerde, temel olarak şu parametreler problem yaratmaktadır: Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), çözünmüş ve/veya yüzer halde yağ-gres, hidrokarbonlar, azot ve fosfor, ağır metaller, siyanür, solventler vs. Bütün bu parametrelerin bir veya birkaçı veya tamamı aynı endüstriyel işletme tarafından üretilebilmektedir. Bu noktada KumKim®, bu parametrelerin tamamına aynı sistemde cevap verebilecek esnek bir tasarıma sahiptir. Sistemler müşterilerimizin istek ve ihtiyacına göre tam otomatik, yarı otomatik veya manuel olarak tasarlanabilmektedir