SSS / Kimyasal Arıtma

Kimyasal Arıtma

Kimyasal arıtma, suda çözünmüş veya askıda halde bulunan maddelerin, çeşitli kimyasal maddeler kullanılarak fiziksel durumunu değiştirmek ve çökelmelerini sağlamak üzere uygulanan işlemlerdir. Uygulamaları; nötralizasyon, flokülasyon ve koagülasyondur.

Kimyasal Arıtma Prosesleri

Suda çözünmüş halde ve askıda bulunan katı maddelerin çökelmesini ve bu şekilde sudan uzaklaştırılmasını sağlayan kimyasal arıtma tesisilerinde, uygun PH aralığında atıksuya kimyasal maddeler ilave edilmektedir. Kimyasal arıtma proseslerinde çökeltme işlemini sağlayan bu kimyasal maddeler koagülant madde adıyla anılır. Kimyasal arıtma prosesinin üniteleri, atıksuyun uygun PH aralığına getirildiği nötralizasyon bölümü , atıksuya çökeltimi sağlayacak kimyasal maddelerin ilave edildiği koagülasyon bölümü ve koagülant ilave edilmiş atıksuyun uygun hızda karıştırılması ile flokların oluşmasını ve çökeltimi sağlayan flokülasyon bölümüdür