HİZMETLERİMİZ / DANIŞMANLIK

Firmamız, çeşitli alanlarda danışmanlık hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • Endüstriyel kuruluşların, GSM yani işletme ruhsatlarının alınması. Bu kapsamda gereken ÇED, Ön ÇED raporlarının veya Proje Tanıtım Raporlarının (PTR) hazırlanması.
  • Fabrika ve imalathaneler için Atık Yönetim Planı oluşturulması. Kentsel ve Endüstriyel ölçekte su ve atıksu arıtma tesislerine yönelik İşletme Eğitimleri verilmesi ve bu tesislerin işletilmesi. Firmamız, işverenin üzerinden, resmi kurum ve kuruluşlara karşı olan tüm yükümlülüklerini alarak su ve atıksu arıtma tesislerinin işletilmesini ve üretim sahası içinde bir atık yönetim planı oluşturarak bu planın işletilmesini üstlenmekte ve böylece müşterilerine üretim faaliyetlerine daha fazla odaklanma imkânı sunmaktadır.
  • İşletmelerin su ve atıksu arıtma tesislerinin verimli çalıştıklarının kontrol altında tutulması, düzenli bakımlarının yapılması için Laboratuar ve Bakım
  • Teknik Servis hizmetleri.
  • Resmi ve özel kurum ve kuruluşların, çevre yatırımlarına yönelik İhale Dosyalarının Hazırlanması, ihale edilen işleri için Kontrolörlük. 

Dökümanlar