SSS / Endüstri Ürünleri Atıkları

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SONUCU OLUŞAN ATIKSULARIN EŞDEĞER NÜFUSU

Endüstri Ürünleri

Eşdeğer Nüfus

Süt Mamülleri, peynir hariç, beher 1000 lt .süt için

30-80

Süt Mamülleri, peynir dahil, beher 1000 lt. süt için

100-250

İspirto Mamülleri, beher 1000 lt. hububat için

1500-2000

Bira Fabrikası, beher 1000 lt. bira için

300-2000

Nişasta İmalathanesi, beher 1000 lt. hububat için

800-1000

Mezbaha, beher büyükbaş hayvan için

70-200

Mezbaha, beher küçükbaş hayvan için

30-80

Şeker Fabrikası, beher 1000 kg pancar için

120-400

Renk Açma Tesisleri, beher 1000 kg eşya için

250-350

Kükürt boyalarla boyacılık, beher 1000 kg eşya için

2000-3500

Kağıt Fabrikası, beher 1000 kg kağıt için

100-300

Kereste yüzünün işlenmesi ve cila, beher 1000 kg kereste için

50-80

Sülfit-Selüloz imalatı, beher 1000 kg elyaf için

4000-6000

Keten ve kendir işlemesi, beher 1000 kg malzeme için

750-1150

Yün Yıkama Tesisleri, beher 1000 kg yün için

2000-5000

Tabakhane, beher 1000 kg ham deri için

1000-4000

Çamaşrhane, beher 1000 kg çamaşır için

700-2300

Ham atıksuyun nüfus başına BOİ5 miktarı 54g/kişi kabul edilerek endüstri atıksularının 20 OC’deki miktarlarının eşdeğer nüfusları yukarıda verilmiştir.